Turné

Åbo Svenska Teater är sedan 1980 en av fem lagstadgade regionteatrar i Finland, vilket bl.a. syns i en omfattande turnéverksamhet till mindre och större orter i den sydvästra skärgården. Det egentliga turnéområdet är Åboland, Åland och Västnyland, men i mån av möjlighet besöker Åbo Svenska Teater också gärna andra orter i Finlands svenskbygder.

Inom ramen för regionverksamheten samarbetar Åbo Svenska Teater med föreningar, kommuner och kulturhus för att utveckla förutsättningarna för teaterverksamhet i regionen. Åbo Svenska Teater tar i mån av möjlighet emot gästproduktioner från regionen, och subventionerar gruppresor från regionen till teaterhuset i Åbo.

 

Datum Klockslag Föreställning Plats Biljetter
5.10 14.00 Honey Servicehus Linda, Sibbo UTSÅLD
7.10 19.00 Honey Grand, Borgå Via Luckan: Köp biljett
18.10 19.00 Honey Furuborg, Lumparland  
25.10 18.30 Honey Vårdkasen, Västanfjärd Köp biljett
4.11 19.00 Honey Övidsborg, Evitskog Via Evitskog UF: Köp biljett
12.11 17.00 Honey Tunaborg, Snappertuna Via HV Snappertuna: hvsnappertuna@gmail.com eller
045-1342474