STORM

ca 2 h, inkl. paus
Svenska
Drama, Studioscenen och på turné

“Här har ju hänt en del i de här vattnen.”

På Studioscenen och på turné våren 2023. Premiär 1.2.2023.

På en liten ö långt ute i Östersjön är stormarna och deras följder en ofrånkomlig del av livet. Dramatiska händelser lever kvar både i berättelser och i minnesmärken man skapar för såväl de levande som de döda. Storm återger två av de otaliga skeppsbrotten i vattnen kring Utö och förlisningarnas inverkan på människorna som lever på havets och vädrets villkor. 

Pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt kommer från en lotssläkt som har bott på Utö sedan ön fick fast befolkning i mitten av 1700-talet. Hon frågar sig och oss:
Vilka risker är vi beredda - eller kapabla - att ta för att hjälpa en medmänniska? Vad släktleden innan oss gjorde när katastrofen var framme formar vår syn på oss själva. Berättelserna som lever kvar blir en väg till vår egen historia. För att veta vem vi är behöver vi minnas - både dem vi räddade och dem vi inte kunde hjälpa.

Fyra skådespelare blåser liv i berättelserna om två förlisningar: Draken (1929) och Park Victory (1947). Båda lämnade på sitt sätt bestående spår i Finlands sjöfartshistoria.

 

Ladda ner föreställningens resumé här.

 

Här hittar du en textversion av resumén.

 


Mera information

 

Om Utö

https://svenska.yle.fi/a/7-883150

Om att flytta till Utö


Om Draken

https://svenska.yle.fi/a/7-883146

 

Om Park Victory
 https://svenska.yle.fi/a/7-1264245

 

Om sjöräddningen

En lista över turnéföreställningarna hittas här.

Läs programbladet här!


Publiksamtal

30.1 kl 17-17.30
Publiksamtal i Studions foajé med pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt. Gratis!

2.2 kl 13-13.30
Publiksamtal i Framnäs, Nagu med pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt. Gratis!

Anmälningar tas emot i biljettförsäljningen ti-fr kl. 12-15 och lördag kl. 12-14 & kl. 15-18, tfn 02-277 7377 eller biljetter@abosvenskateater.fi

Produktionsinfo

MANUS Hanna Åkerfelt
REGI Julian Garner
SCENOGRAFI OCH KOSTYMDESIGN Hanne Horte-Garner
LJUD- OCH LJUSDESIGN Juho Golnick
MASKDESIGN Kaija Heijari
PÅ SCENEN Jon Henriksen, Henrik Heselius, Stella Laine och Sofia Törnqvist
UPPFÖRANDERÄTT Agency North

Pjäsen är skriven tack vare ett arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden. 

Henriksen, Jon
Heselius, Henrik
Laine, Stella
Törnqvist, Sofia