Publikundersökning

Svara på frågorna här under för att hjälpa oss att utveckla din teaterupplevelse i framtiden. Om du vill delta i utlottningen av två fribiljetter till valfri föreställning bör du uppge din e-postadress i det sista svarsfältet. Utlottningen av biljetterna sker den 9.3.

Tack för hjälpen!

Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver: