Ekokompassen

Vi sparar våra egna och naturens resurser genom Ekokompassen-miljöhanteringssystemet. Systemet ägs av Finlands naturskyddsförbund.

Vi här på teatern har inlett arbetet med att få miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi tänker på vår publik i vårt miljöarbete bl a genom att teaterbiljetten också är en bussbiljett i Åbo regiontrafik, något som är unikt i Finland.