Publikarbete

Vad är publikarbete?
Åbo Svenska Teater har både publikarbete som är riktat direkt till t.ex. dagis- och skolgrupper eller övriga grupper, men också program som är öppet för alla. Här kan du läsa mer om vad publikarbete är och innebär, sedan kan du klicka dig vidare till det som intresserar just dig.

Publikarbete innebär att man t.ex. för- och/eller efterbehandlar ett teaterbesök tillsammans med publiken. Detta för att åskådaren ska få en mångfasetterad och mera personlig upplevelse. 

På Åbo Svenska Teater riktas publikarbetet enligt föreställnigens målgrupp till barnfamiljer, vuxna eller till barn och unga och sker då bl.a. som en del av skolundervisningen i svenska och finska skolor. För vuxna, t.ex. yrkes- och företagsgrupper erbjuds bl.a. diskussionstillfällen samt guidade rundturer.

Information om Upplevelsestigen (Elämysploku) hittar du här.

Varför ska publikarbete göras?
Publikarbete har två huvudsakliga syften, det konstnärliga och det sociala. Dels vill man lära åskådaren om konstformen teater och dels stärka åskådaren som individ och som en del av samhället. I fokus är att ge publiken en fördjupad konstupplevelse genom att ge den verktyg att tolka teater. Förarbetet har som uppgift att väcka åskådarnas intresse och nyfikenhet för pjäsen, samt att ge förhandskunskap som förbereder dem att ta emot och uppleva föreställningen. Efterarbetet ger åskådaren tid och utrymme att fundera och analysera kring sin upplevelse och förstå vad hen varit med om. Framför allt är det viktigt att förmedla att det inte finns något som automatiskt är rätt eller fel i en konstupplevelse.

Genom publikarbetet vill Åbo Svenska Teater inbjuda publiken till att vara delaktig. Vi vill sträva efter en god dialog samt en känsla av samhörighet och förståelse, dels åskådarna emellan och dels mellan ÅST och publiken. 

Frågor?
Om du har frågor eller önskemål gällande publikarbete, kontakta vår publikarbetare Ida Ridberg för mera information, per e-post ida.ridberg(at)abosvenskateater.fi eller per tel. 044-3445010.

Aktuellt

FÖR GYMNASIER:
Verkstäder kopplade till Kvinnor 3.

FÖR GRUPPER:
Grupper kan boka en pjäsintroduktion innan en föreställning. Under introduktionen får gruppen bl.a. veta mer om karaktärerna, föreställningen och arbetet bakom.

Konsttestarna
Vi hade den stora glädjen att hösten 2019 ta emot hundratals ungdomar inom ramen för det fantastiska Konsttestrar-projektet. Projektet gav under tre år ungefär 180 000 ungdomar möjlighet att uppleva två konstupplevelser: till exempel opera, teater eller en konstutställning.

De unga som besökte oss hösten 2019 fick uppleva vårt nationalepos, som tog ny form i händerna på regissör Jakob Höglund. Kalevala på Åbo Svenska Teater var musikteater med stor skådespelarensemble, dansande dockfigurer, honungsbin, människor som slits itu, några krattor och en massa lingon.

Tack till Svenska Kulturfonden, Suomen Kultuurirahasto och Förbundet för barnkulturcenter i Finland som skapar denna underbara möjlighet för ungdomarna.