Moderna mecenater

I Åbo har det under olika perioder funnits vänner av kultur och bildning. Bröderna Dahlström, familjerna von Rettig och Jacobsson är exempel på historiska mecenater, sådana som stödde kulturliv och vetenskap. Bröderna Dahlström lät bygga Åbo Konstmuseum (1904) och familjen von Rettig byggde Åbo stadsbibliotek (1903). Nils Henrik Pinello och kommerserådet Abraham Kingelin var de drivande krafterna bakom Åbo Svenska Teaterhus (1839).

Företag och samfund idag ser annorlunda ut än för över hundra år sedan. Stoltheten över vår gemensamma historia och kulturarv är ändå värd att ta ansvar för. För Åbo Svenska Teaters del önskar vi oss moderna mecenater med teatervänlig inställning. Samarbetet med Finlands äldsta teater stärker företagets image som kulturvänlig aktör och kulturkonsument. Teatern kan erbjuda de moderna mecenaternas personal och samarbetspartners rekreation för sinnena; middag under kristallkronor, historisk atmosfär för möten och evenemang och förstås högklassiga teaterupplevelser.

Vi hoppas att våra moderna mecenater vill synas på teatern och tillsammans med oss på mässor, evenemang och i publikationer. Vi är flexibla och vill gärna utveckla nya koncept tillsammans med våra moderna mecenater. Vi har tre olika alternativ av modernt mecenatskap:

 

Modern mecenat Mini

För 200 €/år erbjuds

Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

Förhandsuppgifter om repertoaren

Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

Specialerbjudanden

Logon i teaterns säsongsbroschyr och på teaterns webbplats

Möjlighet att boka 2 biljetter till vinprovning

En historisk rundvandring i teaterhuset

 

Modern mecenat Midi

För 3800 €/år erbjuds

Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

Förhandsuppgifter om repertoaren

Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

Möjlighet att köpa en hel föreställning och ordna ett kundtillfälle på Café Tiljan i samband med föreställningen

Specialerbjudanden

Logon i teaterns säsongsbroschyr och på teaterns webbplats

Annons i teaterns säsongsbroschyr samt i ett programblad/år

Annons på teaterns elektroniska skärmar i Hansa

Synlighet på teaterns webbplats

Möjlighet att boka 6 biljetter till vinprovning

En historisk rundvandring i teaterhuset

Ordna kund- eller personaltillställningar (till ett förmånligt pris) i teaterns utrymmen då dessa inte utnyttjas av teatern

Priset och paketets innehåll skräddarsys efter behov och önskemål.

 

Modern mecenat Maxi

För teaterns huvudsponsor erbjuds

Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

Förhandsuppgifter om repertoaren

Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

Möjlighet att köpa en hel föreställning och ordna kundtillfälle på Café Tiljan i samband med föreställningen

Specialerbjudanden

Annons i teaterns säsongsbroschyr (2 ggr/år) samt i alla programblad

Annons på teaterns elektroniska skärmar i Hansa samt i teaterns aula

Synlighet som teaterns huvudsponsor på teaterns webbplats

Möjlighet att vara värd för en vinprovning

Ordna kund- eller personaltillställningar (till självkostnadspris) i teaterns utrymmen då dessa inte utnyttjas av teatern

Använda teaterbiljetternas ena sida till sin marknadsföring

Använda garderobsbrickornas ena sida till sin marknadsföring

Synlighet på stora ytor så som teaterns reklamlakan i Hansakvarteret

Synlighet i teaterns stadsbussreklam

Priset och paketets innehåll skräddarsys efter behov och önskemål.


Att bli en modern mecenat är en kulturgärning!

 

För mer information, kontakta:

Niina Renström
Marknadsförings- och försäljningschef
Åbo Svenska Teater
Niina.renstrom@abosvenskateater.fi
02-277 73 74

 

Våra moderna mecenater och andra samarbetspartners