SALONGSKARTA

Textningen syns bäst från parketten raderna 5-12 samt från 1:a radens A-platser.

Prisgrupp B-D: varierande sikt/ komfort.
Prisgrupp C-D: begränsad sikt/komfort.
Platserna 255-263 och 280-288: Barstolar utan armstöd.

Rullstolsplatser: Ta kontakt med teaterns biljettförsäljning.