Aktuellt på Åbo Svenska Teater


Här hittar du information om övriga evenemang på teatern så som publiksamtal, seminarier, öppna guidningar och repetitioner. Välkomna!

Under spelåret 2018-2019 ulovas bl.a. publikdiskussioner och öppna verkstäder för barn. Mer infomation kommer inom kort.

OBS! Alla säsongens föreställningar av Honey är tyvärr inhiberade.

Vi kontaktar alla som köpt eller bokat biljett för ersättning. Berörda kan också själv ta kontakt med oss ti-lö kl.12-18, tfn 02-277 7377 eller biljetter(a)abosvenskateater.fi


Temaverkstäder för hela familjen

I samband med föreställningarna 17.11 och 15.12 kan barn med vuxna delta i vår temaverkstad. Verkstaden börjar kl. 11 och föreställningen kl.13. Det är gratis att delta, men kräver förhandsanmälan pga att det finns ett begränsat antal platser. Anmälningar tas emot i biljettförsäljningen, tfn 02-277 7377 eller biljetter(a)abosvenskateater.fi.

Under verkstaden får deltagarna röra på sig och dansa med Aurinkobalettis dansare och efteråt finns det tid för att pyssla, alternativt äta brunch på caféet. Verkstaden är riktad till ca 6-10-åringar med familj.

Mer information: Ida Ridberg, publikarbetare, tfn 02-277 7378 eller ida.ridberg(a)abosvenskateater.fi.

 


Bokutgivning 20.11 kl.18

Riko Eklundh ger ut sin bok Flickan skall uppleva historia på Tiljan den 20.11 kl.18.00.

Anmälan till ÅSTs biljettförsäljning.

Välkommen!


Höstmöte 28.11 kl.18

Åbo Svenska Teaterförening r.f.:s stadgeenliga höstmöte hålls onsdag 28.11.2018 kl. 18.00 på teaterns kansli.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

- val av ordförande och sekreterare för mötet

- val av två protokolljusterare och två rösträknare

- fastställande av verksamhetsplan och budget för föreningen

- fastställande av medlemsavgiften

- fastställande av antal medlemmar i styrelsen

- val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. Styrelsemedlem kan väljas för högst två perioder eller sammanlagt sex år i en följd. Val av styrelsemedlemmar sker med slutna sedlar.

- beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

- val av revisor och vid behov revisorssuppleant                         

- behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

- behandling av frågor som enskild föreningsmedlem senast en månad före höstmötet skriftligen anmält.